جمع آوری و تهیه پکیج از مطالب منتشر شده درباره کورش یغمایی در نشریات خارجی

همانطور که اطلاع دارید بعد از پخش آلبوم Back From the Brink کوروش یغمایی نشریات بسیاری اقدام به چاپ مقاله و ارائه مطالب در خصوص این آلبوم نمودند . نیلوفر فرزند شاد همسر کاوه یغمایی اقدام به جمع آوری و تهیه پکیجی زیبا از بهترین مقالات منتشر شده در این چند ماه نموده که پکیج مذکور هم اکنون در اختیار کوروش یغمایی ست . طی صحبتی که با استاد یغمایی داشتم از این حرکت بسیار خرسند بودند و همچنین از نیلوفر فرزندشاد بسیار تقدیر کردند و تاکید داشتند که این مطلب حتماً در یغمایی موزیک اعلام و تشکر ایشون هم از این طریق به اطلاع خانم فرزند شاد رسانده شود .

من هم از نیلوفر عزیز بابت زحمتی که کشیدند سپاسگزاری می کنم .

از اینجا می توانید تصویر برخی از مقالات را دریافت کنید .

 

بهزاد صادقی

تیم یغمایی موزیک

جمع آوری و تهیه پکیج از مطالب منتشر شده درباره کورش یغمایی در نشریات خارجی

همانطور که اطلاع دارید بعد از پخش آلبوم Back From the Brink کوروش یغمایی نشریات بسیاری اقدام به چاپ مقاله و ارائه مطالب در خصوص این آلبوم نمودند . نیلوفر فرزند شاد همسر کاوه یغمایی اقدام به جمع آوری و تهیه پکیجی زیبا از بهترین مقالات منتشر شده در این چند ماه نموده که پکیج مذکور هم اکنون در اختیار کوروش یغمایی ست . طی صحبتی که با استاد یغمایی داشتم از این حرکت بسیار خرسند بودند و همچنین از نیلوفر فرزندشاد بسیار تقدیر کردند و تاکید داشتند که این مطلب حتماً در یغمایی موزیک اعلام و تشکر ایشون هم از این طریق به اطلاع خانم فرزند شاد رسانده شود .

من هم از نیلوفر عزیز بابت زحمتی که کشیدند سپاسگزاری می کنم .

از اینجا می توانید تصویر برخی از مقالات را دریافت کنید .

 

بهزاد صادقی

تیم یغمایی موزیک