کوروش یغمایی از نگاه ایوتن آلاپات در یک جمله

ایوتن آلاپات مدیر کمپانی های معتبر Stones Throw و Now Again در ایالات متحده آمریکا :

کوروش یغمایی ؛ مردی که در نهایت انسانیت می خواهد که زیبایی انسان را به تصویر بکشد …